Ewakuacja i zwalczanie pożarów

szkolenie dla osób wyznaczonych przez pracodawcę
Szkolenie zamknięte


CELE SZKOLENIA
Przekazanie podstawowych informacji z zakresu obowiązków i sposobów działania osób wyznaczonych przez pracodawcę do ewakuacji i zwalczania pożarów, zgodnie z art. 2091 Kodeksu pracy. Praktyczne ujęcie problemów i konkretne uwagi dotyczące sposobu postępowania w razie pożaru lub innego zagrożenia, także terrorystycznego.


PROGRAM
1. Regulacje prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
2. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego:
    • plan ewakuacji,
    • organizacja ćwiczeń ewakuacyjnych.
3. Charakterystyka pożaru:
    • grupy pożarów,
    • przyczyny powstania pożaru,
    • zjawiska występujące w trakcie pożaru.
4. Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia:
    • zgłoszenie do PSP,
    • alarmowanie osób w budynku.
5. Podstawy akcji ratowniczo-gaśniczej:
    • działania PSP,
    • uprawnienia kierującego działaniami ratowniczo-gaśniczymi.
6. Zabezpieczenia p.poż.:
    • znaki bezpieczeństwa,
    • oświetlenie ewakuacyjne,
    • podręczny sprzęt gaśniczy,
    • sieć hydrantowa,
    • system monitoringu pożarowego.
7. Ewakuacja
    • zasady postepowanie osób ewakuowanych,
    • zagrożenia w trakcie ewakuacji.
8. Nietypowe zachowanie się osób w sytuacji zagrożenia (panika).
9. Znaki ewakuacyjne.
10. Zasady prowadzenia ewakuacji ludzi, mienia.


CZAS TRWANIA
1 dzień – 4 godziny.

PROWADZĄCY
Kapitan Straży Pożarnej, mgr inż. pożarnictwa, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr II w Katowicach, Dowódca Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Katowicach, która w ramach europejskiego systemy ochrony ludności jest przewidziana do działań poza granicami kraju (moduł CBRN).
W strukturach Państwowej Straży Pożarnej od 1998 roku.


OFERTA CENOWA
Szkolenia może zostać zrealizowane w formie zamkniętej w siedzibie Klienta.
Po przedstawieniu informacji dotyczącej liczby uczestników i terminu szkolenia
z przyjemnością przedstawię propozycję cenową.


INFORMACJE DODATKOWE
Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71, mail: info@csdkontra.pl

 

Szkolenia może zostać zrealizowane w formie zamkniętej w siedzibie Klienta. Po przedstawieniu informacji dotyczącej liczby uczestników i terminu szkolenia z przyjemnością przedstawię propozycję cenową.

Do pobrania

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.