Szkolenia BHP

Obowiązkowe w każdej firmie Wbrew pozorom… z natchnieniem, zaangażowaniem, a przede wszystkim interesująco – szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z Rozporządzeniem MGiP z 27.07.2004 r. (Dz. U. 180, poz. 1860) Dla wszystkich stanowisk: pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników służby BHP, pracowników inżynieryjno – technicznych, pracowników administracyjno – biurowych, pracowników na stanowiskach robotniczych. Prowadzimy także szkolenia wstępne w zakresie instruktażu ogólnego.

dowiedz się więcej

 

 

 

 


 

Pierwsza pomoc

Nauczymy Cię jak poruszyć czyjeś serce Ćwiczenia, ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia! Na zajęciach wykorzystujemy fantomy, apteczki, defibrylatory. Szkolenie prowadzone przez ratowników medycznych, będących pracownikami służby zdrowia. Na tym szkoleniu naprawdę nauczysz się jak udzielić pomocy osobom poszkodowanym! Program zajęć przygotowany na podstawie obowiązujących wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2010.

dowiedz się więcej

 


 

Szkolenie metodyczno – dydaktyczne

Nauczymy Cię jak TO robić... uczyć dorosłych :) Szkolenie metodyczno – dydaktyczne dla osób prowadzących instruktaż stanowiskowy – czyli uczymy jak uczyć osoby dorosłe. A idąc krok dalej – podpowiadamy także jakie treści należy przekazywać podczas szkolenia wstępnego. Szkolenie obowiązkowe dla osób prowadzących szkolenie wstępne BHP czyli najczęściej dla kadry kierowniczej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2007 r. Dz. U. Nr 196, poz. 1420).

dowiedz się więcej

 

 

 

 


 

Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja

Wiemy jak ugasić palącą potrzebę... wiedzy! Szczypta teorii i zajęcia praktyczne z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego. Tematyka ewakuacji jest omawiana na przykładzie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obowiązującego w Waszej Firmie. Szkolenia prowadzą oficerowie straży pożarnej, inspektorzy ds. ochrony przeciwpożarowej.

dowiedz się więcej

 


 

Szkolenia dla specjalistów

Specjalistyczne szkolenia szkolące szkoleniowców i specjalistów :) Bardzo praktyczne i bardzo życiowe warsztaty dla określonych grup zawodowych. Szkolenia adresowane są między innymi do specjalistów ds. personalnych, kadrowych, służb BHP i ochrony środowiska, społecznych inspektorów pracy, audytorów i pełnomocników systemu jakości, archiwistów, trenerów i szkoleniowców. Organizowane także w formie szkoleń otwartych: Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Forum Kadrowe.

dowiedz się więcej

 

 

 

 


 

Seminaria i warsztaty

Przez dżunglę przepisów i zasadzki wszelakie przejść Ci pomożemy. Prawo pracy, prawo gospodarcze, zamówienia publiczne, finanse, ochrona środowiska, ochrona pracy, ratownictwo chemiczne, inna tematyka specjalistyczna… Zmieniły się przepisy? Czy też pracownicy Waszej Firmy potrzebują zajęć poszerzających ich wiedzę i doskonalących umiejętności? Organizujemy seminaria i warsztaty praktyczne! Proponujemy wykładowców będących ekspertami w danej dziedzinie z ogromnym doświadczeniem zawodowym.

dowiedz się więcej

 


 

Szkolenia interpersonalne

Miękko, delikatnie, niepostrzeżenie i tak od niechcenia... wyzwolimy Twoje ukryte możliwości. Organizujemy „miękkie” treningi i warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych. Jest to cały wachlarz zagadnień związanych z obsługą klienta, sprzedażą, negocjacjami, zarządzaniem czasem, zarządzaniem stresem, komunikacją werbalną i niewerbalną, wywieraniem wpływu, umiejętnościami kierowniczymi.

dowiedz się więcej