28 Forum BHP - 6 - 8 listopada 2019 r.

Szkolenie organizowane w ramach Kampanii Społecznej

Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego

MODA NA BEZPIECZEŃSTWO

 

 

 

 

Co czeka uczestników Forum BHP?

 

Zapraszam Państwa do przyjrzenia się problematyce z zakresu:

Wymagań prawnych dotyczących zgodności maszyn i aspektów oznakowania CE 

Roli służby BHP w budowaniu kultury bezpieczeństwa

Badania - medycyna pracy

Zajęcia – warsztaty, dyskusje, ćwiczenia – poprowadzą świetni fachowcy. Odniosą się do praktycznych rozwiązań i podpowiedzi, w jaki sposób określone rozwiązania wdrożyć w życie. Jak zawsze, będzie czas na konsultacje i indywidualne pytania.

Zapraszam, bo to szkolenie warte Twojego czasu.

Beata Kaczmarek

 

FORUM BHP – ZAWSZE COŚ NOWEGO!

 

PROGRAM

 

Wymagania prawne dotyczące zgodności maszyn 

Prawne aspekty oznakowania CE    /6 godzin/

 1. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn.
 2. Zasady wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku wyrobów na terenie EOG.
 3. Szerokie omówienie podstaw prawnych kluczowych przy odbiorach nowych maszyn i urządzeń oraz ich modernizacjach: 
 •  
    • Omówienie wymagań zasadniczych i minimalnych w kontekście obowiązków użytkownika maszyny oraz producenta.
    • Zakres stosowania dyrektywy 2006/42/WE.
    • Czym są normy zharmonizowane. 
 1. Poprawność dokumentacji technicznej wymaganej przy nowych i modernizowanych maszynach - instrukcje, deklaracje zgodności etc.
 2. Podstawy bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu maszyn i urządzeń technicznych.
 3. Omówienie idei maszyny nieukończonej, do wbudowania, deklaracji włączenia.
 4. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn zespolonych.
 5. Praktyczne podejście do odbioru maszyn:
 • procedury dopuszczenia maszyn do użytkowania,
 • wymagana dokumentacja techniczna oraz deklaracje zgodności,
 • wyniki oceny ryzyka jako podstawa do projektowania i wytwarzania maszyn zapewniających możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • ocenianie zgodności maszyn z wymaganiami prawnymi.
 1. Modernizacja maszyny – obowiązki użytkownika, zasady postępowania w kontekście spełnienia wymogów prawnych.
 2. Wymagania techniczne dla urządzeń ochronnych, w tym osłon elementów ruchomych maszyn.
 3. Podejmowanie przez użytkownika dodatkowych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa adekwatnie do użytkowania maszyn.

Prowadzący: Radosław Gonet – doktor nauk technicznych, absolwent Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wykładowca wyższych uczelni oraz biegły sądowy z zakresu bezpieczeństwa pracy. Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych i prac naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa maszyn. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jako starszy inspektor pracy – główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy. W latach 2010 – 2017 członek Krajowego Forum Konsultacyjnego oraz Grupy współpracy administracyjnej ADCO przy Komisji Europejskiej w Brukseli.

 

 

Rola służby BHP w budowaniu kultury bezpieczeństwa 

warsztaty  /6 godzin/

 1. Czy bezpieczeństwo może być trendy?
 2. Środowisko pracy:
  1. specyfika pracy: produkcja, handel, usługi,
  2. złożoność czynników kształtujących współczesne środowisko pracy,
  3. ludzka percepcja w procesie pracy, czyli uwarunkowania psychiczne i ich związek 
   z wykonywanymi czynnościami – na co zwracać uwagę,
  4. normy i zasady dotyczące BHP a rzeczywistość organizacyjna na podstawie przykładów,
  5. analiza “as is/to be” (jak jest/jak być powinno) – identyfikacja luk i modelowanie stanu pożądanego.

 

 1. Rola wartości i norm kulturowych w kształtowaniu postaw odpowiedzialności pracowników za bezpieczeństwo pracy:
  1. świat człowieka, świat wartości,
  2. związki wartości z normami,
  3. normy wytyczające zasady funkcjonowania i zachowania ludzi – jak się kształtują w życiu człowieka (dom, szkoła, praca, środowisko społeczne) i jak sobie z tym radzimy,
  4. wpływ norm i wartości osobistych na funkcjonowanie człowieka w środowisku pracy (system nieformalny wspierający lub osłabiający działanie systemu formalnego).

 

 1. Czynniki umożliwiające, zachęcające lub nakazujące omijanie wytycznych, norm i zasad BHP:
  1. schematy myślowe pracowników: ryzyko, brawura, strach, panika, rutyna,
  2. monitoring środowiska pracy,
  3. kara i nieuchronność poniesienia konsekwencji,
  4. system motywacyjny w obszarze BHP.

 

 1. Rola przełożonego i jego wpływ na przeciwdziałanie sytuacjom niepożądanym:
  1. jak powinna wyglądać współpraca służby BHP z kierownictwem organizacji (na poziomie liderów zespołów i brygadzistów, kierowników średniego i wyższego szczebla oraz naczelnego kierownictwa) w obszarze wspólnego kształtowania wartości i norm kulturowych sprzyjających bezpieczeństwu pracy,
  2. służby BHP oraz kierownicy jako kluczowi moderatorzy procesu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i budowania świadomości pracowników w tym zakresie,
  3. wpływ służby BHP na kierowników jako promotorów idei bezpieczeństwa pracy:
   1. jak służba BHP powinna współpracować z kierownikami, by Ci byli bezwarunkowo oddani idei bezpieczeństwa pracy,
   2. możliwości służby BHP w kształtowaniu pożądanych postaw liderów (wzór godny naśladowania),
   3. służba BHP i liderzy – zgrany tandem (strażnicy i sędziowie w jednej osobie).
  4. komunikacja – istotne narzędzie pracy w zakresie oddziaływania na pracowników i ich postawy wobec zasad BHP:
   1. skuteczność komunikacji - jasność i spójność przekazu,
   2. eliminacja barier w komunikacji,
   3. aktywne słuchanie i parafraza – narzędzia weryfikacji zrozumienia poleceń i zadań.

 

 1. Program dobrych praktyk i usprawnień w zakresie BHP w organizacji:
 2. Podsumowanie i zakończenie zajęć.

 

Prowadzący: Dariusz Kosiorek - trener zajmujący sięobszarem: zarządzania strategicznego, komunikacji, automotywacji, zarządzania ludźmi i budowania zespołów, planowaniem i organizacjączasu pracy, human factor. Od wielu lat zajmuje sięprowadzeniem szkoleńw obszarach doskonalenia umiejętności menedżerskich, budowania zespołów pracowniczych i zarządzania nimi. Od kilkunastu lat wykorzystuje swojąpraktycznąwiedzęprzy opracowywaniu kompleksowych strategii personalnych, a także w projektowaniu szczegółowych rozwiązańz zakresu Human Resources Management.

 

 

Badania lekarskie – medycyna pracy  /5 godzin/

 

 • Współpraca służby BHP z podstawową jednostką medycyny pracy.
 • Umowa na wykonywanie badań profilaktycznych.
 • Co powinno zawierać skierowanie na badanie profilaktyczne.
 • Ukąszenia przez kleszcze, pszczoły i inne owady w trakcie pracy.
 • Problematyka pracy na wysokości – badania zdolności do pracy do wysokości 1 m i do 3m.
 • Szczepienia jako profilaktyka narażenia na stanowisku pracy – szczepienia obowiązkowe, zgoda pracownika na szczepienie, problem doszczepienia. 

 

Prowadzący: Patrycja Jaklik-Żołądź – lekarz posiadający specjalizację z medycyny pracy oraz rehabilitacji medycznej, Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej, od 2003 roku pracuje jako lekarz podstawowej jednostki medycyny pracy, w latach 2010-2016 pracowała jako starszy asystent Oddziału Chorób Zawodowych, Alergologii i Wewnętrznych Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, obecnie pracuje jako starszy asystent Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Murcki w Katowicach. 

 

 

ORGANIZACJA

KIEDY

6 – 8 listopada 2019 r.

Przyjazd uczestników w środę 6 listopada 2019 r. do godz. 9.00, zakończenie szkolenia w piątek ok. godz. 13.00.

 

 

GDZIE

Hotel*** Novum 32-005 Niepołomice, ul.  Grunwaldzka 15H, www.hotelnovum.pl

Hotel położony blisko granicy z Krakowem, w spokojnej dzielnicy Niepołomic. Ma pełne zaplecze konferencyjne, restaurację serwującą dania kuchni polskiej i włoskiej, kawiarnię, strefę SPA z możliwością skorzystania z szerokiego pakietu zabiegów, masaży i saun. Pokoje są wyposażone w tv sat, telefon, Internet wifi, suszarkę, ręczniki, kawę/herbatę, wodę mineralną, czajnik.

  

 

INWESTYCJA

Cena za osobę wynosi 1800 zł brutto (VAT zwolniony) i zawiera:

 • merytoryczną zawartość szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,
 • wyżywienie i przerwy kawowe,
 • 2 noclegi w pokoju dwuosobowym,
 • zajęcia fakultatywne.

Możliwe dopłaty:

 • pokój jednoosobowy – 160 zł,
 • dodatkowy nocleg od wtorku wraz z kolacją – 200 zł.

Płatności należy dokonać do 05.11.2019 r. Faktury będą wystawione z datą 06.11.2019 r. i przekazane uczestnikom po zakończeniu Forum.

 

DODATKOWO

Możliwe jest uzupełnienie szkolenia okresowego dla służby BHP – proszę zaznaczyć taką opcję w druku zgłoszenia.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 • na druku zgłoszenia – do pobrania ze strony www.csdkontra.pl
 • do 14 października 2019 r.
 • możliwość rezygnacji w formie pisemnej do 18 października 2019 r. ze zwrotem dokonanej płatności, przy rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności opłaty.
 • do 30 października 2019 r. do uczestników zostanie przesłana mailem agenda spotkania,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora,
 • CSD Kontra jest niepubliczną placówką kształcenia, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu seminarium zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN (Dz. U. 2012, poz. 186), zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz nr PESEL uczestnika.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71, mail: info@csdkontra.pl

 

 

 

 

Termin szkolenia

6 - 8 listopada 2019 r.

Lokalizacja

Hotel*** Novum 32-005 Niepołomice, ul.  Grunwaldzka 15H 

www.hotelnovum.pl

Cena: 1800 zł brutto

Zawiera: szkolenie, materiały, 2 noclegi, wyżywienie, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia + możliwość uzupełnienia szkolenia okresowego dla służby BHP.

Do pobrania

Pobierz zlecenie aby zgłosić swój udział.

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.