Bezpieczeństwo przy pracach ziemnych i w wykopach - 8 czerwca 2021

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszam na szkolenie, kolejny raz prowadzone przez doskonałego eksperta – nadinsp. Anettę Ranosz. Proponujemy dawkę bardzo praktycznej wiedzy i omówienie w oparciu o studium wypadków przy pracach ziemnych i w wykopach:

 • konkretne przykłady,
 • omówienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy,
 • przepisy regulujące dany obszar,
 • przyczyny wypadków,
 • najczęściej popełniane błędy,
 • szkolenie dla osób kierujących pracownikami i odpowiedzialnych za prace ziemne i prace 
  w wykopach oraz dla służby BHP.

 

Beata Kaczmarek

 

 

 

Bezpieczeństwo przy pracach ziemnych i w wykopach

w świetle obowiązujących przepisów BHP przez pryzmat wypadków

 

 

 1. Akty prawne regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy przy robotach ziemnych 
  i w wykopach.
 2. Ogólne informacje dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przy robotach ziemnych i w wykopach:
 • analiza danych statystycznych, 
 • obowiązek zgłaszania wypadków, 
 • zabezpieczenie miejsca wypadku na budowie.

3. Przygotowanie i organizacja robót ziemnych i w wykopach:

 • uzgodnienia, 
 • instrukcje, 
 • przygotowanie pracowników,
 • studium przypadku – wypadek: poparzenie ciała podczas wybuchu gazu z uszkodzonej sieci gazowej – (usuwanie awarii).

4. Eksploatacja maszyn do robót ziemnych:

 • studium przypadku - wypadek śmiertelne - przygniecenie pracownika ruchomą częścią maszyny (naczyniem roboczym) podczas wykonywania prac ziemnych sprzętem zmechanizowanym.
 • studium przypadku - wypadek śmiertelny - najechanie pracownika maszyną budowlaną.

5. Bezpieczeństwo pracy w wykopach:

 • zabezpieczanie ścian wykopów, 
 • studium przypadku - wypadki śmiertelne – zasypanie pracujących w wykopie.

6. Obowiązki osób kierujących pracownikami oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy.

 

 

PROWADZĄCY

Anetta Ranosz - absolwentka Politechniki Krakowskiej, ekspertka zajmująca się branżą budowlaną, specjalistka w zakresie prowadzenia dochodzeń powypadkowych, autorka licznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy w obszarze budownictwa, konferencji panelowych oraz publikacji dotyczących bezpieczeństwa w tej branży. Członek komisji konkursowej "Buduj Bezpiecznie" na szczeblu wojewódzkim.

 

UDZIAŁ W SZKOLENIU - WYMAGANIA

Organizator przeprowadzi szkolenie za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnik otrzyma instrukcję logowania i udziału w zajęciach. Wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu i głośnikiem, ewentualnie mikrofon i kamera. 

 

TERMIN I CZAS TRWANIA

8 czerwca 2021 r., godz. 9.00 – 14.00. Logowanie od godz. 8.30.

 

INWESTYCJA

Cena za osobę wynosi 350 zł brutto (VAT zwolniony). Płatności należy dokonać do 2 czerwca 2021 r. Faktury będą wystawione po szkoleniu i przesłane mailem do uczestników.

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 • do 31 maja 2020 r. na druku zgłoszenia – pobierz z bocznego menu,
 • możliwość rezygnacji w formie pisemnej do 1 czerwca 2020 r. ze zwrotem dokonanej płatności, przy rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności opłaty. Niezbędne jest uzyskanie mailowego potwierdzenia rezygnacji.
 • dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza możliwość udziału w szkoleniu poprzez platformę Zoom,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, 
 • CSD Kontra jest niepubliczną placówką kształcenia, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu seminarium zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN.

 

INFORMACJE DODATKOWE - Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71, mail: info@csdkontra.pl

Termin szkolenia

8 czerwca 2021

Lokalizacja

Szkolenie online - platforma Zoom.

Cena: 350 zł za osobę.

Cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wzorem MEN.

Do pobrania

Pobierz zlecenie aby zgłosić swój udział.

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.