Doradztwo

Doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi – pomoc i wparcie przy projektowaniu procesów związanych z zarządzaniem personelem:

Każdorazowo oferta wybranej usługi doradczej jest przygotowywana indywidualnie dla danej firmy, z uwzględnieniem jej potrzeb, specyfiki i występujących problemów.

 

Doradztwo w zakresie ochrony pracy – usługi konsultacyjne obejmujące::