E-Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 20.05.2020. Szkolenie online!

Szanowni Państwo,

 

W szkoleniach stacjonarnych wdrażamy nowe standardy w zupełnie nowej rzeczywistości.

Na szkolenia wyjazdowe musimy jeszcze trochę poczekać, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby już teraz spotkać się w sieci.

Oczywiście zmieniły się tematy, bo też uległy zmianie nasze priorytety. Porozmawiajmy 
o tym, na czym teraz warto się skupić. Jak zawsze – ze wsparciem świetnych specjalistów.

 

Beata Kaczmarek

 

 

PROGRAM

 

ZAKŁAD PRACY W STANIE EPIDEMII

 

 1. Wytyczne i rekomendacje GIS dla zakładów pracy:
 1. mierzenie temperatury – zalecenie czy obowiązek?
 2. dystans między stanowiskami pracy,
 3. ograniczenie ilości pracowników przebywających w pomieszczeniach pracy, rotacja, praca zdalna,
 4. maseczki – kto ma je prać?
 1. Środki dezynfekujące: 
  1. jakie płyny mogą stosować przedsiębiorstwa (denaturat, produkty z nanosrebrem),
  2. jakie środki zostały dopuszczone do szybkiego trybu uzyskania pozwoleń.
 2. Ozonowanie jako metoda dezynfekcji:
  1. jakie warunki ozonowania należy zapewnić, 
  2. procedura wykonania,
  3. środki ochronne i zabezpieczenie,
 3. Zastosowanie lamp bakteriobójczych:
  1. rodzaje promieniowania,
  2. sposób zastosowania (podczas obecności pracowników).
 4. Pracownik wykazujący objawy zakażenia koronawirusem:
  1. procedura postępowania – izolatka, odsunięcie od pracy,
  2. zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
  3. zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego: dezynfekcja, ewentualna kwarantanna współpracowników, funkcjonowanie zakładu pracy po stwierdzeniu zarażenia koronawirusem (wstrzymanie prac zakładu lub jego części).
  4. uzyskanie przez pracownika decyzji administracyjnej Powiatowego Inspektora Sanitarnego o nałożeniu kwarantanny jako podstawa do wypłacenia zasiłku chorobowego,
  5. decyzja administracyjna o zakończeniu kwarantanny,
  6. potwierdzenie stanu zdrowia pracownika po zakończeniu kwarantanny lub leczenia (badanie kontrolne),
  7. kwarantanna zbiorowa,
  8. reklamacje dotyczące nieprawidłowo nałożonej kwarantanny.
 5. Testy na obecność koronawirusa:
  1. rodzaje testów,
  2. możliwość przeprowadzania testów przez zakład pracy.
 6. Pomiary w środowisku pracy:
   1. czy konieczne jest ich wykonanie zgodnie z zaplanowanymi terminami,
   2. co w sytuacji braku realizacji normalnych procesów pracy,
   3. możliwość przesunięcia terminu pomiarów.

 

PROWADZĄCA

Arleta Mrugała – pracuje w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, 
od pierwszych dni pandemii zaangażowana w koordynację działań Sanepidu, od kilkunastu lat koordynuje także działania na terenie województwa śląskiego w zakresie nadzoru nad produkcją 
i wprowadzaniem do obrotu substancji chemicznych.

 

WYPADKI PRZY PRACY W STANIE EPIDEMII

 

 1. Przepisy dotyczące telepracy (krótka informacja o obowiązkach stron).
 2. Telepraca a praca zdalna – czym się różnią?
 3. Postępowanie powypadkowe w związku z wypadkiem podczas pracy zdalnej – zawiadomienie, zbieranie dowodów, sporządzenie dokumentacji, zapoznanie z treścią protokołu.
 4. Czy zarażenie koronawirusem może być wypadkiem przy pracy? – jakie muszą być spełnione warunki.

 

PROWADZĄCY

Zbigniew Latacz - nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, specjalizuje się w tematyce wypadków przy pracy, autor licznych artykułów i publikacji, wykładowca na studiach podyplomowych, doskonały szkoleniowiec – nawiązuje świetny kontakt z uczestnikami, potrafi klarownie tłumaczyć skomplikowane zagadnienia, zachęca do dyskusji.

 

TERMIN I CZAS TRWANIA

20 maja 2020 r., godz. 9.00 – 14.00

Logowanie od godz. 8.00.

 

INWESTYCJA

Cena za osobę wynosi 390 zł brutto (VAT zwolniony). Płatności należy dokonać do 18 maja 2020 r.
a dokonując płatności po 15 maja należy przesłać mailem potwierdzenie przelewu. Faktury będą wystawione po zaksięgowaniu środków na naszym rachunku i przesłane mailem 
do uczestników.

 

DODATKOWO

Możliwe jest uzupełnienie szkolenia okresowego dla służby BHP – proszę zaznaczyć taką opcję 
w druku zgłoszenia.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 • do 15 maja 2020 r. na druku zgłoszenia – do pobrania ze strony www.csdkontra.pl  
 • możliwość rezygnacji w formie pisemnej do 18 maja 2020 r. ze zwrotem dokonanej płatności, przy rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia 
  z konieczności opłaty. Niezbędne jest uzyskanie mailowego potwierdzenia, że rezygnacja została przyjęta,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, 
 • CSD Kontra jest niepubliczną placówką kształcenia, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu seminarium zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN.

 

INFORMACJE DODATKOWE - Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71, mail: info@csdkontra.pl

Termin szkolenia

20.05.2020 r.

Lokalizacja

Szkolenie online

Cena: 390 zł za osobę

Do pobrania

Pobierz zlecenie aby zgłosić swój udział.

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.