E-Forum BHP - Ustalanie faktów w postępowaniu powypadkowym - 28 maja 2021 r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Od kilku lat Inspektorzy Pracy mają możliwość udziału w szkoleniu, które doskonali ich umiejętności prowadzenia przesłuchań i ustalania faktów. Po raz pierwszy takie zajęcia są dostępne także dla służby BHP. Wprawdzie zespół powypadkowy w ramach prowadzonego postępowania wysłuchuje wyjaśnień poszkodowanego czy świadków, jednak ustalenie prawdziwego przebiegu zdarzenia jest tak samo ważne, niezależnie od definicji prawnej podejmowanych czynności. Niewątpliwie umiejętność wykrywania kłamstwa jest przydatna także w wielu innych sytuacjach zawodowych.

Zapraszam Państwa na szkolenie, które nawet doświadczonym specjalistom ds. BHP pozwoli na poszerzenie swoich kompetencji. 

 

Beata Kaczmarek

 

 

 

Ustalanie faktów w postępowaniu powypadkowym 

z wykorzystaniem wybranych elementów 

metody wykrywania kłamstw stosowanej przez FBI

 

 

 1. Wprowadzenie do przesłuchania metodą FBI. Przesłuchanie, wysłuchanie, rozmowa jako proces komunikacji interpersonalnej.
 • Przyczyny i historia powstania FBI, Akademii FBI w Quantico oraz wypracowania metodyki wykrywania kłamstw podczas rozmów i przesłuchań. 
 • Rodzaje analiz wypowiedzi jako narzędzi wykorzystywanych w procesie wykrywania kłamstwa. 
 • Komunikacja interpersonalna w procesie wykrywania kłamstwa.
 • Rodzaje słuchania, różnice między przesłuchiwaniem a wysłuchiwaniem w ujęciu prawnym i psychologicznym. Różnica uprawnień funkcjonariuszy organów ścigania, inspektorów PIP i specjalistów BHP.

 

 

 1. Jak rozpoznać, kiedy poszkodowany czy świadek nie mówi prawdy - wykrywanie kłamstw według wybranych aspektów metodyki FBI:
 • definicje i rodzaje kłamstwa, 
 • werbalne i niewerbalne oznaki szczerości i nieszczerości, 
 • analiza behawioralna, 
 • analiza formy wypowiedzi, 
 • mowa ciała,
 • mechanizmy obronne kłamiącego. 

 

 1. Wysłuchanie wyjaśnień uczestników wypadku i świadków zasady przesłuchania (wysłuchania) w ujęciu metodyki FBI, metody, etapy i techniki.
 • przypadki i zasady stosowania metody FBI wykrywania kłamstw w praktyce,
 • przeszkody i pomoce w procesie prowadzenia rozmów/przesłuchań, 
 • przełamywanie niechęci osób trudnych i opornych,
 • etapy rozmów/przesłuchań, przygotowanie, stopniowanie ujawniania faktów 
  i wykorzystania dowodów,
 • metoda „lejka”, 
 • taktyka aktywnego słuchania, 
 • powtórna analiza, 
 • podsumowanie zeznań.

 

 1. Wywiad kognitywny w postępowaniu powypadkowym:
 • rodzaje „wywiadu kognitywnego”, 
 • zasady i sytuacje jego zastosowania, 
 • techniki i fazy, 
 • mocne i słabe strony jego stosowania.

 

 

 

 

PROWADZĄCY

Podinsp. Paweł Noculak - oficer policji z 30-letnim doświadczeniem, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, od 2004 pracuje w Wydziale Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Wydział ten zajmuje się informacją kryminalną w jej wszystkich aspektach, w tym: zbieraniem, przechowywaniem, analizowaniem, oceną oraz wymianą informacji z innymi instytucjami oraz policjami zagranicznymi (w ramach Interpolu, Europolu etc.). Obecnie jest zastępcą Naczelnika tego Wydziału. W 2010 roku miał przyjemność i zaszczyt ukończyć kurs w Akademii FBI w Quantico, w USA gdzie zapoznał się z metodą wykrywania kłamstw opracowaną przez fachowców z tej uczelni. Od 2012 roku prowadzi szkolenia dla Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

 

 

UDZIAŁ W SZKOLENIU - WYMAGANIA

Organizator przeprowadzi szkolenie za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnik otrzyma instrukcję logowania i udziału w zajęciach. Wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu i głośnikiem, ewentualnie mikrofon i kamera. 

 

TERMIN I CZAS TRWANIA

28 maja 2021 r., godz. 9.00 – 14.00. Logowanie od godz. 8.30.

 

INWESTYCJA

Cena za osobę wynosi 390 zł brutto (VAT zwolniony). Płatności należy dokonać do 24 maja 2021 r. Faktury będą wystawione po szkoleniu i przesłane mailem do uczestników.

 

DODATKOWO

Możliwe jest uzupełnienie szkolenia okresowego dla służby BHP – proszę zaznaczyć taką opcję w druku zgłoszenia.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 • do 21 maja 2020 r. na druku zgłoszenia – pobierz tutaj.  
 • możliwość rezygnacji w formie pisemnej do 21 maja 2020 r. ze zwrotem dokonanej płatności, przy rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności opłaty. Niezbędne jest uzyskanie mailowego potwierdzenia rezygnacji.
 • dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza możliwość udziału w szkoleniu poprzez platformę Zoom,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, 
 • CSD Kontra jest niepubliczną placówką kształcenia, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu seminarium zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN.

 

INFORMACJE DODATKOWE - Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71, mail: info@csdkontra.pl

 

 

Termin szkolenia

28 maja 2021

Lokalizacja

szkolenie online - platforma Zoom.

Cena: 390 zł za osobę

Cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wzorem MEN.

Do pobrania

Pobierz zlecenie aby zgłosić swój udział.

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.