E-Forum BHP - Wypadki przy pracy - 25 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Zapraszam na szkolenie prowadzone przez doskonałego specjalistę, nadinspektora pracy zajmującego się problematyką wypadków przy pracy. Program powstał w oparciu 
o kontrowersyjne przypadki, z jakimi służba BHP spotyka się w swojej pracy, a których rozwiązanie bywa dość trudne.

Zajęcia, prowadzone aktywnie, z możliwością zadawania pytań wykładowcy, będą realizowane zdalnie za pomocą platformy internetowej. Jednak zdecydowanie zapraszam Państwa na szkolenie, a nie krótkie webinarium, którego celem jest reklama określonych produktów. Istnienie także możliwość uzupełnienia szkolenia okresowego dla służby BHP.

 

Beata Kaczmarek

 

PROGRAM

 

 1. Przyczyny zewnętrzne wypadku przy pracy a:
 • zawał serca lub udar,
 • warunki atmosferyczne – np. temperatura,
 • stres, zdenerwowanie pracownika,
 • skutek choroby np. atak padaczki – potraktowany jako bodziec zewnętrzny,
 • alkohol (określenie w jakim stopniu przyczynił się do powstania wypadku),
 • narkotyki i substancje psychoaktywne.
 1. Wina pracownika lub pracodawcy – „wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika przepisów …” – jak zaniedbanie pracodawcy może przesądzić o jego wyłącznej winie, mimo zaniedbania pracownika lub postępowania 
  w sposób rażący niezgodnie z przepisami.
 2. Jakich zapisów nie stosować w dokumentacji? - klasyczne przyczyny: „zaskoczenie niespodziewaną sytuacją”, „utrata koncentracji” – z kategorii „nieprawidłowych zachowań pracownika” bywają powodem odmowy uznania zdarzenia za wypadek przy pracy przez ZUS i wypłaty odszkodowania.
 3. Czym jest uraz? – czy „zwykłe” ukłucie traktować jako wypadek, oficjalnie zgłaszać i przeprowadzać postępowanie? Gdzie jest granica rozsądku, aby nie wyolbrzymiać zdarzenia, ale też nie bagatelizować czegoś, co może mieć poważne konsekwencje. Czy jedynie zapisanie takiego zdarzenia i oczekiwanie na ewentualne poważne efekty nie zostanie potraktowane jako niespełnienie obowiązku podjęcia postępowania powypadkowego?
 4. „Przynoszenie wypadków do pracy” – jak postępować w sytuacji, kiedy wszystko wskazuje, że pracownik doznał urazu poza zakładem pracy, a twierdzi, że doszło do tego w trakcie pracy. 
 5. Wysłuchanie poszkodowanego – czy najlepiej przeprowadzić je jak najszybciej po zdarzeniu, kiedy wyjaśnienia są najbardziej wiarygodne? Co zrobić, jeśli później poszkodowany chce je zmienić, tłumacząc to stresem po wypadku czy np. wpływem środków przeciwbólowych? Czy zmianę wyjaśnień zapisywać w protokole?
 6. Jak wyegzekwować od poszkodowanego pozyskanie wyjaśnień – jeśli po wypadku jest na zwolnieniu lekarskim i nie wyraża zgody na spotkanie z zespołem powypadkowym w swoim domu, ani nie chce przyjść do zakładu pracy?
 7. Zatajenie informacji przez pracownika – jakie konsekwencje ma niepoinformowanie pracodawcy o chorobach i schorzeniach pracownika, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa pracy i możliwość zaistnienia wypadku (pracownicy nie przyznają się do np. zdiagnozowanej padaczki czy cukrzycy).
 8. Zmiana treści protokołu powypadkowego – kiedy i kto może jej dokonać? Jak postąpić w sytuacji, kiedy pracodawca nie chce zatwierdzić protokołu?

 

PROWADZĄCY

Zbigniew Latacz - nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, specjalizuje się w tematyce wypadków przy pracy, autor licznych artykułów i publikacji, wykładowca na studiach podyplomowych, doskonały szkoleniowiec.

 

UDZIAŁ W SZKOLENIU - WYMAGANIA

Organizator przeprowadzi szkolenie za pośrednictwem platformy webinarowej. Uczestnik otrzyma instrukcję, jak ma się zalogować. Dwa dni przed szkoleniem możliwe będzie logowanie próbne. Wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu i głośnikiem, ewentualnie mikrofon 
i kamera. Po kolejnych blokach będzie czas na pytania uczestników zadawane na czacie.

 

TERMIN I CZAS TRWANIA

25 listopada 2020 r., godz. 9.00 – 14.00

Logowanie od godz. 8.30.

 

INWESTYCJA

Cena za osobę wynosi 390 zł brutto (VAT zwolniony). Płatności należy dokonać do 20 listopada 2020 r., a dokonując płatności po 18 listopada należy przesłać mailem potwierdzenie przelewu. Faktury będą wystawione po zaksięgowaniu środków na naszym rachunku i przesłane mailem do uczestników.

 

DODATKOWO

Możliwe jest uzupełnienie szkolenia okresowego dla służby BHP – proszę zaznaczyć taką opcję w druku zgłoszenia.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 • do 18 listopada 2020 r. na druku zgłoszenia – do pobrania ze strony www.csdkontra.pl  
 • możliwość rezygnacji w formie pisemnej do 20 listopada 2020 r. ze zwrotem dokonanej płatności, przy rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności opłaty. Niezbędne jest uzyskanie mailowego potwierdzenia rezygnacji.
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, 
 • CSD Kontra jest niepubliczną placówką kształcenia, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu seminarium zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN.

 

INFORMACJE DODATKOWE - Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71, mail: info@csdkontra.pl

Termin szkolenia

25 listopada 2020 r.

Lokalizacja

Szkolenie online.

Cena: 390 zł za osobę

Cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wzorem MEN.

Do pobrania

Pobierz zlecenie aby zgłosić swój udział.

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.