O nas

Działamy kreatywnie, elastycznie i zgodnie z przepisami. Posiadamy wpis niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice pod numerem 9/2005 a także wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Dysponujemy niezbędnym sprzętem multimedialnym, zapleczem technicznym i specjalnie zaprojektowanymi programami komputerowymi zapewniającymi właściwe opracowanie i obieg dokumentacji szkoleniowej. Opieramy się na opracowanych procedurach doboru wykładowców i trenerów, a także badaniu satysfakcji naszych Klientów.

W każdym przypadku naszym priorytetem jest takie budowanie relacji z Klientami, które pozwoli na utrzymanie długofalowej i satysfakcjonującej współpracy.