Prawa, obowiązki i odpowiedzialność osób kierujących pracownikami

Szanowni Państwo,

Zapraszam do współpracy w bezpiecznej formie – organizacji szkolenia online dla osób kierujących pracownikami z Państwa Firmy. Zajęcia prowadzi doświadczony inspektor pracy. Mimo formuły zdalnej stawiamy na aktywny udział, możliwość zadawania pytań wykładowcy i konsultacji konkretnych problemów.

To nie jest propozycja krótkiego webinarium, będącego reklamą jakichś produktów. 
To oferta treściwego i merytorycznego szkolenia.

Beata Kaczmarek

 

 

CELE SZKOLENIA

Uświadomienie i przypomnienie osobom kierującym pracownikami zakresu 
ich odpowiedzialności w obszarze prawa pracy i BHP. Dla większości uczestników nie jest 
to wiedza całkowicie nowa, ale dotyczy zagadnień, których często kierownicy/ liderzy/mistrzowie „nie dostrzegają”, lokując ten rodzaj problemów w dziale BHP czy HR. Konkretne, życiowe przykłady przedstawione przez inspektora pracy właściwie 
sugestywnie działają na wyobraźnię. Zakończenie szkolenia ćwiczeniem praktycznym jest doskonałym spięciem poszczególnych zagadnień i pozwala na podsumowanie dyskusji uczestników.

 

PROGRAM

 

 1. Prawa i obowiązki pracowników wynikające z Kodeksu pracy.

·   powstrzymanie się od wykonywania pracy.

 1. Obowiązki osób kierujących pracownikami wynikające art. 212 Kodeksu pracy.

·    organizacja stanowisk pracy,

·    środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,

·    zabezpieczanie pracowników przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi,

·    środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,

·    maszyny i urządzenia oraz wyposażenie techniczne,

·    egzekwowanie przestrzegania przez podległych pracowników zasad i przepisów bhp,

·    wstrzymanie prac,

·    orzecznictwo sądowe w zakresie nieprzestrzegania przez dozór swoich obowiązków.

 1. Nadzór nad pracownikami przy pracach szczególnie niebezpiecznych:

·    koordynator ds. bhp,

·    przykłady wypadków przy pracy.

 1. Przygotowanie pracowników do pracy, zmiana stanowiska pracy:

·    szkolenie, programy, karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,

·    instrukcje,

·    dokumentacja,

·    ocena ryzyka zawodowego.

 

5. Naruszenia przepisów.

·    uprawnienia PIP,

·    odpowiedzialność wykroczeniowa (mandatowa),

-    odpowiedzialność karna.

 

6.  Case study – ćwiczenie praktyczne.

Analiza potencjalnego wypadku lub też wypadku, który zaistniał w danej firmie, z uwzględnieniem zagadnień BHP występujących w obszarach:

 • pomieszczenia pracy, 
 • stanowiska pracy,
 • procesy pracy (maszyny i urządzenia, odbiory techniczne, 
  przeglądy, wewnętrzne procedury, decyzje organów zewnętrznych), 
 • prace szczególnie niebezpiecznych (instrukcje, wykazy, procedury, itp.), 
 • przygotowanie pracownika do pracy (szkolenia, kwalifikacje, ORZ).

 

CZAS TRWANIA

1 dzień – 6 godzin.

 

UDZIAŁ W SZKOLENIU - WYMAGANIA

Organizator przeprowadzi szkolenie za pośrednictwem platformy webinarowej. Uczestnik otrzyma instrukcję, jak ma się zalogować. Dwa dni przed szkoleniem możliwe będzie logowanie próbne. Wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu i głośnikiem, ewentualnie mikrofon i kamera. Po kolejnych blokach będzie czas na pytania uczestników zadawane na czacie.

 

INWESTYCJA

Szkolenia może zostać zrealizowane w formie zamkniętej dla osól kierujących pracownikami z danej firmy. Po przedstawieniu informacji dotyczącej liczby uczestników i terminu szkolenia z przyjemnością przedstawię propozycję cenową.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71, mail: info@csdkontra.pl

Termin szkolenia

Do ustalenia

Lokalizacja

Szkolenie online lub w siedzibie Klienta.

Cena: Do ustalenia

Proszę o przesłanie zapytania na adres info@csdkontra.pl z informacją o ilości uczestników i planowanym terminie szkolenia, a przygotujemy indywidualną ofertę.

Do pobrania

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.