Prawo pracy w praktyce - 24 lutego 2021 r.

Szanowni Państwo,

 

Zapraszam na zajęcia z doskonałym wykładowcą – praktykiem, na co dzień stykającym się 
z problemami prawa pracy, jakie pojawiają się w przedsiębiorstwach – Panem Przemysławem Pogłódkiem.

To nie jest propozycja krótkiego webinarium, będącego reklamą jakichś produktów. 
To oferta treściwego i merytorycznego szkolenia.

 

Beata Kaczmarek

 

 

PROGRAM

 

BADANIA

 1. Zmiany w zakresie badań lekarskich pracowników od 16.12.2020r.
 2. Kiedy pracownik administracyjno-biurowy nie musi robić badań wstępnych?
 3. Kiedy pracownik inny niż biurowy nie musi robić badan wstępnych?

 

PLANOWANE ZMIANY

 1. Projektowane zmiany w pracy zdalnej.

 

KORONAWIRUS

 1. Kwarantanna i jej dokumentowanie.
 2. Izolacja i jej dokumentowanie.
 3. Czy na kwarantannie i izolacji można pracować? Zmiany od 5.12.2020r.
 4. Jak wypisywać oświadczenia dotyczące opieki nad dzieckiem.
 5. Komu zmienić ocenę ryzyka zawodowego w związku z COVID.
 6. Testy na COVID i szczepienia przeciwko grypie a przychód ze stosunku pracy.
 7. Czy szczepienia są wolne tylko od podatku, czy też ze składek ZUS?

 

PRACA ZDALNA

 1. Zasady funkcjonowania pracy zdalnej w czasie trwania tarczy i zasady pracy zdalnej po uchyleniu przepisu we wrześniu 2020 roku.
 2. Dane osobowe w prawie pracy, modyfikacja w związku z sytuacją kryzysową. 
 3. Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie oceny stanu zdrowia pracownika w związku z koronawirusem.
 4. Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie pozyskania informacji o miejscu prywatnego pobytu pracownika w związku z koronawirusem.
 5. Praca z domu w przypadku zagrożenia koronawirusem.
 6. Przestój w zakładzie pracy – jak ustalić wynagrodzenie i w jaki sposób informować pracowników o przestoju.
 7. Jakie wynagrodzenie płaci pracodawca, gdy sam podejmie decyzję o niedopuszczeniu pracownika do pracy w związku z podejrzeniem stanu zdrowia?

 

CZAS PRACY I URLOPY

 1. Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzeń w długim okresie rozliczeniowym.
 2. Harmonogramowanie czasu pracy w długim okresie rozliczeniowym. Bank godzin.
 3. Święto w sobotę i zasady obniżania wymiaru czasu pracy.
 4. Rozliczanie czasu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, godziny ponadwymiarowe a godziny nadliczbowe. 
 5. Rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy.
 6. Niepełny wymiar czasu pracy a prawo do zasiłków oraz ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 7. Obniżone wymiary czasu pracy w okresie tarczy, a wydawanie świadectwa pracy.
 8. Urlop w obniżonym wymiarze czasu pracy a zapisy w świadectwie pracy. 
 9. Nowe zasady udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych.
 10. Co zrobić, by pracownik wykorzystał urlop bieżący!!!!
 11. Rekomendacje w zakresie czasu pracy w okresie epidemii. Jakie rozwiązania przyjąć i jak je wprowadzać – równoważny system czasu pracy, okres rozliczeniowy wydłużony do 12 miesięcy, ruchomy i elastyczny czas pracy, ustalanie harmonogramów czasu pracy, by zaoszczędzić godziny na czas po epidemii.

SZKOLENIA BHP

 1. Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.
 2. Rozszerzenie szkoleń bhp w formie online.

 

USTANIE STOSUNKU PRACY - ŚWIADECTWA

 1. Zmiany w zakresie wydawania świadectwa pracy oraz terminu na jego sprostowanie.
 2. Skreślenie przepisu dotyczącego wydawania odpisów świadectwa pracy. Co w zamian? 
 3. Nowe brzmienie przepisu w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej z tytułu niewydania lub nieterminowego wydania świadectwa pracy.
 4. Ograniczenie w wypłacaniu odpraw z przyczyn ekonomicznych.
 5. Możliwość zwolnienia się z umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
 6. Dobór pracowników do zwolnień z przyczyn ekonomicznych. Kryteria doboru w przyczynie wypowiedzenia. 

 

ZMIANY

 1. Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu i dyskryminacji.
 2. Zmiany w zakresie kwot wolnych od potrąceń – podwyższanie kwoty o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny.
 3. Zmiany w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych.
 4. Zmiany w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności.

 

CZAS TRWANIA

1 dzień – 4 godziny.

 

PROWADZĄCY

Przemysław Pogłódek - Biegły sądowy w zakresie rozliczania czasu pracy. Posiada doświadczenie zawodowe poparte siedmioletnim okresem pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, właściciel kancelarii prawnej. Od ponad 20 lat jest wykładowcą akademickim polskiego i europejskiego prawa pracy. Ceniony trener wpisany do ogólnopolskiego banku wykładowców Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Autor licznych publikacji i opracowań naukowych.

 

UDZIAŁ W SZKOLENIU - WYMAGANIA

Organizator przeprowadzi szkolenie za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnik otrzyma instrukcję logowania i udziału w zajęciach. Wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu i głośnikiem, ewentualnie mikrofon i kamera. 

 

TERMIN I CZAS TRWANIA

24 lutego 2021 r., godz. 10.00 – 14.00.

 

INWESTYCJA

Cena za osobę wynosi 350 zł brutto (VAT zwolniony). Płatności należy dokonać do 20 lutego  2021 r. Faktury będą wystawione po zaksięgowaniu środków na naszym rachunku i przesłane mailem do uczestników.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 • do 16 lutego 2021 r. na druku zgłoszenia – do pobrania ze strony www.csdkontra.pl  
 • możliwość rezygnacji w formie pisemnej do 16 lutego 2021 r. ze zwrotem dokonanej płatności, przy rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia 
  z konieczności opłaty. Niezbędne jest uzyskanie mailowego potwierdzenia rezygnacji,
 • dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza możliwość udziału w szkoleniu poprzez platformę Zoom,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, 
 • CSD Kontra jest niepubliczną placówką kształcenia, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu seminarium zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN.

 

INFORMACJE DODATKOWE - Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71, mail: info@csdkontra.pl

Termin szkolenia

24 lutego 2021 r. godz. 10.00 - 14.00.

Lokalizacja

Szkolenie online - platforma Zoom.

Cena: 350 zł za osobę.

Cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wzorem MEN.

Do pobrania

Pobierz zlecenie aby zgłosić swój udział.

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.