Studium wypadków w budownictwie - 31 marca 2021 r.

Szanowni Państwo,

 

Kolejny raz planujemy szkolenie prowadzone przez doskonałą ekspertkę, Panią Anettę Ranosz, jednak po raz pierwszy program jest oparty na analizie wypadków, ciężkich i śmiertelnych, jakie wydarzyły się przy pracach budowlanych:

 • konkretne przykłady,
 • omówienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy,
 • przepisy regulujące dany obszar,
 • przyczyny wypadków,
 • najczęściej popełniane błędy,
 • maksimum praktycznej wiedzy.

 

Zapraszam!

Beata Kaczmarek

 

 

PROGRAM

 

 1. Ogólne informacje dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy na budowie:
 • analiza danych statystycznych wypadków w budownictwie uwzględniających rodzaje robót budowlanych oraz wiek poszkodowanych,
 • analiza kosztów wypadku,
 • obowiązek zgłaszania wypadków - co należy rozumieć pod pojęciem „niezwłoczność dokonania powiadomienia PIP i prokuratury”,
 • zabezpieczenie miejsca wypadku na budowie,
 • omówienie przykładowych wniosków profilaktycznych.

 

 1. Analiza przyczyn i okoliczności wypadków, omówienie poprawnej organizacji stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami na przykładach:

 

 • praca na wysokości:
 • wypadek śmiertelny - upadek z rusztowania z wysokości 2 m podczas prac związanych 
  z budową domu jednorodzinnego, oraz z wysokości 12 m podczas montażu rusztowania,
 • wypadek śmiertelny – upadek z dachu remontowanego budynku wielorodzinnego 
  z wysokości około 10 m,
 • wypadek śmiertelny – upadek z podestu roboczego z wysokości 2,2 m podczas wykonywania prac murarskich przy budowie garażu, 
 • wypadek śmiertelny – upadek z drabiny z wysokości 6 m podczas prac związanych 
  z wymianą rynny dachu domu jednorodzinnego,
 • wypadek śmiertelny – wypadnięcie z kosza podestu ruchomego z wysokości 10 m podczas montażu instalacji wentylacji w hali magazynowej,

 

 • wykopy:
 • wypadek śmiertelny - przysypanie pracującego w wykopie wąsko przestrzennym 
  o głębokości 2 m,
 • wypadek śmiertelny - przysypanie przemieszczającego się pracownika wzdłuż krawędzi wykopu o głębokości 2 m,

 

 • eksploatacja maszyn:
 • wypadki śmiertelne – najechanie na pracującego i przejechanie pracownika przez przemieszczające się maszyny podczas robót drogowych i wyburzeniowych,
 • wypadek śmiertelny - przygniecenie pracownika ruchomą częścią maszyny podczas wykonywania prac ziemnych sprzętem zmechanizowanym,

 

 • instalacje elektryczne, sieci gazowe:
 • porażenie prądem ze skutkiem śmiertelnym dziecka bawiącego się przy ogrodzeniu budowy przez niesprawną instalacje elektryczną,
 • porażenie prądem - wypadek zbiorowy, w tym jeden poszkodowany ze skutkiem śmiertelnym – prowadzenie prac remontowych elewacji przy użyciu rusztowania w rejonie napowietrznej linii elektrycznej,
 • porażenie prądem - wypadek śmiertelny – podczas wykonywania prac na rusztowaniu zmontowanym na elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego,
 • poparzenie ciała podczas wybuchu gazu z uszkodzonej koparką sieci gazowej – usuwanie awarii,

 

 •  substancje chemiczne:
 • poparzenie ciała wskutek wybuchu stosowanych substancji chemicznych przy izolacji ścian zbiornika.

 

 •  roboty rozbiórkowe:
 • wypadek śmiertelny w wyniku przysypania gruzem powstałym z wyburzanego obiektu,
 • wypadek śmiertelny – uderzenie spadającą belką stropową z rozbieranego parterowego budynku,
 • wypadek śmiertelny, zbiorowy - upadek z wysokości wskutek utraty stateczności demontowanego obiektu,

 

 •  dojścia do stanowiska pracy:
 • wypadek śmiertelny - potknięcie się na tym samym poziomie podczas przemieszczania się po stropie wznoszonego obiektu,
 • wypadek „lekki” – nabicie się na pręt stalowy podczas upadku wskutek potknięcia się 
  na terenie budowy.

 

3.  Z wniosków Inspektora Pracy - najistotniejsze czynniki minimalizujące wypadki i ich skutki na podstawie badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

 

PROWADZĄCY

Anetta Ranosz - absolwentka Politechniki Krakowskiej, od kilkunastu lat pracuje jako ekspertka zajmująca się branżą budowlaną, autorka licznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy w obszarze budownictwa, konferencji panelowych oraz publikacji dotyczących bezpieczeństwa w tej branży. Członek komisji konkursowej "Buduj Bezpiecznie" na szczeblu wojewódzkim. 

 

UDZIAŁ W SZKOLENIU - WYMAGANIA

Organizator przeprowadzi szkolenie za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnik otrzyma instrukcję logowania i udziału w zajęciach. Wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu i głośnikiem, ewentualnie mikrofon i kamera. 

 

TERMIN I CZAS TRWANIA

31 marca 2021 r., godz. 9.00 – 14.00.

 

INWESTYCJA

Cena za osobę wynosi 350 zł brutto (VAT zwolniony). Płatności należy dokonać do 26 marca 2021 r. Faktury będą wystawione po zaksięgowaniu środków i przesłane mailem do uczestników.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 • do 24 marca 2021 r. na druku zgłoszenia – do pobrania z bocznego menu,
 • możliwość rezygnacji w formie pisemnej do 24 marca 2021 r. ze zwrotem dokonanej płatności; przy rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności opłaty. Niezbędne jest uzyskanie mailowego potwierdzenia rezygnacji,
 • dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza możliwość udziału w szkoleniu poprzez platformę Zoom,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, 
 • CSD Kontra jest niepubliczną placówką kształcenia, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu seminarium zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN.

 

INFORMACJE DODATKOWE - Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71, mail: info@csdkontra.pl

Termin szkolenia

31 marca 2021 r.

Lokalizacja

Szkolenie online - platforma Zoom.

Cena: 350 zł

Cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wzorem MEN.

Do pobrania

Pobierz zlecenie aby zgłosić swój udział.

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.