Szkolenia

Jak organizujemy szkolenia?


Każde z organizowanych przez nas szkoleń może być ściśle dostosowane do potrzeb Waszej Firmy. Zajęcia mogą być przeprowadzone w Waszej siedzibie, w innych wskazanych salach wykładowych, a także w formie wyjazdowej. Zajmujemy się kompleksowo pełną organizacją, począwszy od określenia Waszych potrzeb, dopasowania szczegółowego programu zajęć, zaproponowania najlepszych wykładowców i instruktorów, zabezpieczenia niezbędnego sprzętu multimedialnego, aż do zapewnienia pobytu uczestników we wskazanym miejscu.

Uczestnicy wszystkich naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie o ukończeniu danego szkolenia zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2006 roku (Dz. U. Nr 31, poz. 216) lub w przypadku szkoleń BHP zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2007 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1420).

 

Kto prowadzi zajęcia?


Wykładowcy, trenerzy i instruktorzy prowadzący szkolenia to eksperci w swoich dziedzinach. Współpracujemy z ponad setką doskonałych fachowców z różnych instytucji i ośrodków naukowych: ministerstwa, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, UDT, Państwowa Straż Pożarna, Inspektoraty Ochrony Środowiska, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, ratownictwo medyczne, uczelnie wyższe i cała rzesza free lancerów.

 

Aktualne szkolenia: