Zmiany w prawie pracy 2023 - Praca zdalna, kontrola trzeźwości - 16 marca 2023 r.

Szanowni Państwo,

 

Ostatnie zmiany przepisów prawa pracy niewątpliwie będą wymagały przygotowania nowych procedur i opracowań przez działy HR, kadr i BHP. Kilka kwestii z pewnością wymagać będzie wyjaśnienia i podpowiedzi doświadczonego prawnika. Służymy Państwu pomocą w ramach szkolenia otwartego prowadzonego przez Pana Przemysława Pogłódka.

 

Z wyrazami szacunku

Beata Kaczmarek

 

 

PROGRAM

 

 1. Kontrola trzeźwości wg nowych przepisów.
 2. Procedura kontroli trzeźwości.
 3. Wprowadzenie kontroli trzeźwości.
 4. Zasady zapoznawania pracowników z przepisami o kontroli trzeźwości.
 5. Dokumentacja wyników badania.
 6. Dopuszczalna zawartość alkoholu w organizmie pracownika.
 7. Kontrola na zawartość środków działających podobnie do alkoholu.
 8. Praca zdalna.
 9. Cztery rodzaje pracy zdalnej – na porozumienie, na polecenie, na żądanie oraz okazjonalna praca zdalna.
 10. Procedura pracy zdalnej.
 11. Procedura bezpieczeństwa informacji, rodo i bhp.
 12. Ocena ryzyka przy pracy zdalnej.
 13. Zasady ustalania i wypłaty ekwiwalentu za pracę zdalną. 
 14. Kontrola pracy zdalnej.
 15. Porozumienie w sprawie pracy zdalnej.
 16. Ochrona sygnalistów wg projektu ustawy oraz przepisów Dyrektywy UE.
 17. Zasady dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów.
 18. Stworzenie kanałów sygnalizowania.
 19. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i procedura postępowania wyjaśniającego.
 20. Treść procedury. Zasady dokonywania zgłoszeń. Ochrona danych osobowych osób zgłaszających naruszenia. 
 21. Dyrektywa work life balance (w sprawie równowagi między życiem zawodowym 
  a prywatnym rodziców i opiekunów) i obowiązek jej niezwłocznego wdrożenia 
  do kodeksu pracy.
 22. Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i obowiązek niezwłocznego jej wdrożenia do kodeksu pracy.
 23. Urlop rodzicielski dla ojca.
 24. Dodatkowe 5 dni opieki.
 25. Dwa dni wolne z tytułu siły wyższej.
 26. Nowe zasady zawierania umów na okres próbny.
 27. Uzasadnianie wypowiedzenie umowy na czas określony.
 28. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8.
 29. Jak zwolnić prawidłowo pracownika na odległość.
 30. Czy można skutecznie rozwiązać umowę mailem?
 31. Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.
 32. Projekt zmian w kodeksie pracy.
 33. Projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem.
 34. Nowe zasady rozliczania szkoleń pracowników pod kątem czasu pracy.
 35. Rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia. 

 

PROWADZĄCY

 

Przemysław Pogłódek prawnik, inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca i kierownik studiów podyplomowych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 22-letnim stażem w wielu najbardziej znanych i renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i za granicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, ekspert prowadzący Kancelarię Prawa Pracy Pogłódek Różański, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, doradca KPP LEWIATAN.

 

MIEJSCE

 

Sala szkoleniowa na wysokim parterze, Biuro Centrum, 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29. 

 

TERMIN I CZAS TRWANIA

 

16 marca 2023 r., godz. 9.00 – 14.00 (5 godzin zajęć).

 

INWESTYCJA

 

Cena za osobę wynosi 650 zł brutto (VAT zwolniony) i zawiera:

 • merytoryczną zawartość szkolenia,
 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • przerwy kawowe i obiad.

Płatności należy dokonać do 10 marca 2023 r. Faktury będą wystawione z datą 16.03.2023 r. 
i przekazane pocztą elektroniczną na wskazany adres.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 

 • na druku zgłoszenia – pobierz tutajdo 6 marca 2023 r.
 • możliwość rezygnacji w formie pisemnej do 6 marca 2023 r. ze zwrotem dokonanej płatności, przy rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia
  z konieczności opłaty. Niezbędne jest uzyskanie mailowego potwierdzenia, że rezygnacja została przyjęta,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. 
 • CSD Kontra jest niepubliczną placówką kształcenia, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu seminarium zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN (Dz. U. 2012, poz. 186), zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz nr PESEL uczestnika.

 

INFORMACJE DODATKOWE - Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71, mail: info@csdkontra.pl

Termin szkolenia

16 marca 2023 r.

Lokalizacja

Katowice ul. Mickiewicza 29 - Biuro Centrum, sala szkoleniowa na wysokim parterze.

Cena: 650 zł brutto za osobę.

Cena zawiera: - merytoryczną zawartość szkolenia, - materiały szkoleniowe i piśmiennicze, - przerwy kawowe i obiad.

Do pobrania

Pobierz zlecenie aby zgłosić swój udział.

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.