Zmiany w prawie pracy i czas pracy w 2022 - 2 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo,

 

 

Zapraszam na otwarte szkolenie poruszające zagadnienia ostatnich zmian w prawie pracy, planowanych zmian przepisów oraz regulacji dotyczących czasu pracy. Zajęcia poprowadzi Pan Przemysław Pogłódek, prawnik, praktyk, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem oraz niezwykłym talentem do przekazywania wiedzy i czynienia zawiłych zagadnień klarownymi i zrozumiałymi.

Tym razem będzie to spotkanie stacjonarne, gdzie bez pośrednictwa komputerów i internetu, będzie można na żywo podyskutować z innymi uczestnikami i skonsultować problematyczne kwestie z prowadzącym.

 

Z wyrazami szacunku

Beata Kaczmarek

 

 

PROGRAM

 

 1. Ochrona sygnalistów, wg projektu ustawy oraz przepisów Dyrektywy UE.
 2. Zasady dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów.
 3. Stworzenie kanałów sygnalizowania.
 4. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i procedura postępowania wyjaśniającego.
 5. Treść procedury, Zasady dokonywania zgłoszeń. Ochrona danych osobowych osób zgłaszających naruszenia. 
 6. Projekt nowelizacji kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości.
 7. Procedura kontroli trzeźwości, dopuszczalna zawartość alkoholu w organizmie.
 8. Projektowane zmiany w pracy zdalnej.
 9. Zasady funkcjonowania pracy zdalnej w czasie trwania tarczy i zasady pracy zdalnej 
 10. Dyrektywa work life balance (w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów) i obowiązek jej niezwłocznego wdrożenia do kodeksu pracy.
 11. Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i obowiązek niezwłocznego jej wdrożenia do kodeksu pracy.
 12. Urlop rodzicielski dla ojca.
 13. Dodatkowe 5 dni opieki.
 14. Dwa dni wolne z tytułu siły wyższej.
 15. Nowe zasady zawierania umów na okres próbny.
 16. Uzasadnianie wypowiedzenie umowy na czas określony.
 17. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8.
 18. Jak zwolnić prawidłowo pracownika na odległość.
 19. Czy można skutecznie rozwiązać umowę mailem?
 20. Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.
 21. Projekt zmian w kodeksie pracy.
 22. Projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem.
 23. Nowe zasady rozliczania szkoleń pracowników pod kątem czasu pracy.
 24. Rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia. 
 25. Wybrane zagadnienia z zakresu czasu pracy na przykładach.

 

 

PROWADZĄCY

 

Przemysław Pogłódek prawnik, inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca i kierownik studiów podyplomowych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 22-letnim stażem w wielu najbardziej znanych i renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i za granicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, ekspert prowadzący Kancelarię Prawa Pracy Pogłódek Różański, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, doradca KPP LEWIATAN.

 

 

MIEJSCE

 

Sala szkoleniowa, 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29. 

 

 

TERMIN I CZAS TRWANIA

 

2 listopada 2022 r., godz. 9.00 – 14.00 (5 godzin zajęć).

 

INWESTYCJA

 

Cena za osobę wynosi 550 zł brutto (VAT zwolniony) i zawiera:

 • merytoryczną zawartość szkolenia,
 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • przerwy kawowe i obiad.

Płatności należy dokonać do 17 października 2022 r. Faktury będą wystawione z datą 2.11.2022 r. i przekazane uczestnikom na szkoleniu.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 

 • na druku zgłoszenia – pobierz tutaj,
 • do 14 października 2022 r.
 • możliwość rezygnacji w formie pisemnej do 14 października 2022 r. ze zwrotem dokonanej płatności, przy rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności opłaty. Niezbędne jest uzyskanie mailowego potwierdzenia, że rezygnacja została przyjęta,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. 
 • CSD Kontra jest niepubliczną placówką kształcenia, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu seminarium zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN (Dz. U. 2012, poz. 186), zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz nr PESEL uczestnika.

 

INFORMACJE DODATKOWE - Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71, mail: info@csdkontra.pl

 

 

Termin szkolenia

2 listopada 2022 r.

Lokalizacja

Sala szkoleniowa - Biuro Centrum, 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29.

Cena: 550 zł za osobę.

Cena za osobę wynosi 550 zł brutto (VAT zwolniony) i zawiera: merytoryczną zawartość szkolenia, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, przerwy kawowe i obiad.

Do pobrania

Pobierz zlecenie aby zgłosić swój udział.

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.