33. Forum BHP - 17-19 kwietnia 2024 r.

Szanowni Państwo,

 

 

W trakcie trzydziestu dwóch edycji Forum BHP braliśmy na tapet większość tematów, jakie dotyczą pracy służby BHP. Ale ciągle pojawiają się nowe perspektywy, lepsze praktyki, zmieniają przepisy.

Nie zmienia się jednak moje podejście do organizacji. Nie oczekujcie zatem wykładów ex cathedra. Zaprosiłam na to spotkanie prowadzących, którzy liczą na dyskusje, na Wasze pytania, na to, że nie ze wszystkim będziecie się zgadzać. Ba! Patrząc na program pierwszego dnia, pewnie też nie wszystko będzie się Wam podobać. A w drugim to już na pewno będzie zadyma.

Jestem przekonana, że będzie ciekawie i że warto być.

 

Jeśli jeszcze nie byli Państwo na Forum BHP zachęcam do przeczytania treści  „organizacja”. 

 

Z wyrazami szacunku

Beata Kaczmarek

 

PROGRAM

 

WYPADKI OKIEM PROKURATORA  (I dzień)

 

 

Czy wiesz:

 • jaka jest różnica między „wypadkiem przy pracy” na gruncie prawa pracy a prawa karnego?
 • czy musi dojść do wypadku, aby usłyszeć zarzuty prokuratorskie?
 • kto z zakładu pracy – kierownik, lider, pracodawca, służba BHP – może odpowiadać za bezpieczeństwo pracy na gruncie prawa karnego?

 

 

 1. Definicja wypadku przy pracy (art. 220 kodeksu karnego) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz poglądów doktryny prawa karnego (umyślność i nieumyślność):
 • czy każde zdarzenie o charakterze nagłym w miejscu pracy może być traktowane jako wypadek przy pracy w rozumieniu prawa karnego? 
 • relacje między uregulowaniem z art. 234 kodeksu pracy a art. 220 kodeksu karnego,
 • cele postępowania karnego w przypadku dotyczącym wypadku przy pracy.
 1. Zakres podmiotowy czynów z art. 220 kodeksu karnego:
 • czy każdy pracownik może występować jako pokrzywdzony w procesie karnym w rozumieniu art. 49 i następnych kodeksu postępowania karnego? 
 • prawa i obowiązki osoby pokrzywdzonej w procesie karnym,
 • jaka osoba w zakładzie pracy może być uznana jako sprawca czynu z art. 220 kodeksu karnego? 
 • prawa i obowiązki podejrzanego (oskarżonego) w procesie karnym.
 1. Podmioty prowadzące postępowanie przygotowawcze o tzw. wypadek przy pracy:
 • uprawnienia i obowiązki policji po zgłoszeniu zdarzenia noszącego cechy wypadku przy pracy,
 • udział biegłego sądowego w procesie karnym, 
 • współpraca między policją a biegłym oraz służbą BHP, 
 • uprawnienia prokuratora w postępowaniu przygotowawczym, gdy chodzi o postępowanie przygotowawcze dotyczące wypadku przy pracy. 
 1. Oględziny miejsca tzw. wypadku przy pracy:
 • uczestnicy oględzin - uprawnienia policji i prokuratora na miejscu wypadku przy pracy,  
 • udział biegłych na miejscu wypadku przy pracy (biegli różnych specjalności),
 • zabezpieczenie dowodów na miejscu oględzin wypadku przy pracy.
 1. Sposób dokumentowania ustaleń poczynionych przez służby BHP w zakresie przyczyny tzw. wypadku przy pracy i możliwość ich wykorzystania w trakcie postępowania karnego:
 • czy każdy dokument wytworzony w ramach ustalenia przez służbą BHP i PIP przyczyny zdarzenia może zostać wykorzystany w procesie karnym, 
 • wartość dowodowa w procesie karnym materiałów wytworzonych przez służbę BHP i PIP, 
 • możliwość uzyskania przez służbę BHP i PIP wglądu w materiał dowodowy z procesu karnego.

 

PROWADZĄCY

Waldemar Starzak - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prokurator Prokuratur Rejonowych w Krakowie, były Prokurator Rejonowy w Nowym Sączu, obecnie prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, członek Stowarzyszenia Niezależnych Prokuratorów "Lex Super Omnia" prowadzący zajęcia skierowane do studentów Wydziałów Prawa w ramach projektu „Od aplikanta do niezależnego prokuratora".

 

 

EWAKUACJA    (II dzień) 

 

 

Co nas czeka:

 • życiowe wskazówki, jak przeprowadzić ewakuację, na co zwrócić uwagę, jak uniknąć błędów,
 • praktyczne ćwiczenia w symulatorze – z zadymieniem, kiepską widocznością, wkurzającym nagłośnieniem i ratowaniem poszkodowanych.

 

 

 1. Podstawy prawne dotyczące odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowników obiektu, praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji: 
   • kiedy należy przeprowadzić próbną ewakuację, 
   • kto jest za nią odpowiedzialny, 
   • kogo należy poinformować.
 2. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego:
  • co powinna zawierać,
  • na co szczególnie zwrócić uwagę,
  • dla jakich budynków powinna być opracowana.
 3. Jak przygotować i przeprowadzić próbną ewakuację: 
  • podział zadań osób wyznaczonych do ewakuacji, 
  • rola służby BHP, 
  • zakres obowiązków danego pracownika.
 4. Najczęściej występujące błędy podczas próbnej ewakuacji – case study:
  • czego nie robić podczas ewakuacji, 
  • zamknięte drzwi ewakuacyjne, portier: „dopiero zacząłem tu pracę” i inne ciekawe przypadki.
 5. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, a także przepisy porządkowe odnoszące się do drożności dróg ewakuacyjnych (projektowanie ewakuacji, projektowanie oświetlenia ewakuacyjnego).

 

Ewakuacja – praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem symulatora

Każdy z uczestników przechodzi przez symulator zadymienia tj. specjalny 8-metrowy tunel wypełniony bezpiecznym dymem na bazie pary wodnej. Zadanie to odnalezienie w tunelu wyjścia ewakuacyjnego. Ćwiczenie pokazuje jak trudno znaleźć drogę w zadymionym pomieszczeniu, gdzie widoczność jest bardzo słaba. Jednocześnie każdy poznaje swoje możliwości, reakcję na stres i zagrożenie. Uczestnicy uczą się technik przenoszenia i ewakuacji poszkodowanych, a przy okazji sprawdzają czy są w stanie zachować równowagę w trudnej sytuacji.

 

PROWADZĄCY

Michał Serwa - magister inżynier pożarnictwa, Oficer Państwowej Straży Pożarnej. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, ukończył studia magisterskie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa oraz studia podyplomowe w zakresie BHP.  Właściciel firmy FireCare Security zajmującej się profesjonalnym doradztwem w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Obecnie pełni służbę na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany w jednej ze śląskich Komend Państwowej Straży Pożarnej, gdzie na co dzień zarządza zespołem strażaków wyjeżdżających do działań. Autor krajowych wystąpień na konferencjach poświęconych tematyce operacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. 

 

 

NOWE SPOJRZENIE NA OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO

 

 

Zapraszamy do dyskusji:

 • każdy ją zna, niewielu pała do niej entuzjazmem, część uważa za sztukę dla sztuki,
 • jak podejść do oceny ryzyka, aby była skuteczna i zrozumiała dla każdego,
 • spójrz na ORZ jako postępowanie przed-wypadkowe.

 

 

 1. Ocena ryzyka zawodowego jako badanie wypadków, do których jeszcze nie doszło.
  • Czy każdy wypadek świadczy o błędach w ocenie ryzyka i kiedy możemy uznać, że wypadek spowodowany jest akceptowanym poziomem ryzyka. 
  • Podstawowe błędy w podejściu do ustalana przyczyn wypadków na podstawie wybranych zdarzeń. 
 2. Weryfikacja oceny ryzyka zawodowego po zaistniałych wypadkach jako podstawa do ustalania wniosków profilaktycznych po wypadkach.
  • Jak zapewnić spójność pomiędzy faktycznymi okolicznościami i ustalonymi przyczynami wypadku oraz proponowanymi działaniami prewencyjnymi?
  • Co zrobić, gdy wypadek spowodowany był akceptowalnym ryzykiem? 
 3. Identyfikacja kluczowych zagrożeń i ograniczanie ryzyka do akceptowalnego poziomu jako podstawa prewencji.
  • Ocena ryzyka jako podstawa identyfikacji kluczowych zagrożeń i ograniczania prawdopodobieństwa ciężkich i śmiertelnych wypadków.
  • Jak unikać błędów, które mogą spowodować poważne skutki dla pracowników i firmy. Przykład – omówienie przyczyn katastrofy w elektrowni Kozienice.

W trakcie szkolenia omawiane będą okoliczności i przyczyny faktycznie zaistniałych poważnych wypadków przy pracy.

 

PROWADZĄCY

 

Krzysztof Goldman - w latach 1992 - 2018 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy - inspektor pracy, główny specjalista, nadinspektor, okręgowy inspektor pracy. Prowadził kontrole przestrzegania prawa pracy, a w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy. Specjalizował się w ocenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników i badaniu przyczyn wypadków przy pracy. Ukończył szereg szkoleń w tym zakresie, organizowanych również przez francuską i holenderską inspekcję pracy. Uczestniczył w pracy zespołów badających okoliczności i przyczyny poważnych wypadków i katastrof, m.in. katastrofy w Rafinerii Gdańskiej i katastrofy budowlanej w Elektrowni Kozienice. Był wykładowcą w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, jest wykładowcą tematyki zarządzania bezpieczeństwem i badania wypadków przy pracy w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

 

MIEJSCE

Hotel Halo Szczyrk, ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, https://www.halohotele.pl/pl/halo-szczyrk/

Naprawdę dobry hotel. W ostatnim czasie przeszedł mocny lifting, ma wszystko co jest nam potrzebne na 3-dniowe szkolenie. A jak znajdziesz chwilę, to możesz popływać, bo mają kryty basen z biczami i bąblami.

 

TERMIN I CZAS TRWANIA

 

17 - 19 kwietnia 2024 r., 18 godzin zajęć.

Przyjazd w środę ok. godz. 9.00, zakończenie w piątek ok. godz. 14.00.

 

ORGANIZACJA

Jeśli dotychczas nie byłeś na Forum BHP, nie wiesz czego się spodziewać, nie znasz nikogo z uczestników, zaręczam, że dołożę wszelkich starań, abyś poczuł się komfortowo. Możesz liczyć na: informacyjny „pakiet nowicjusza”, poznanie kilkunastu-kilkudziesięciu* nowych osób (*liczba nowych znajomości zależy od możliwości percepcji i pamięci uczestnika ;-), co najmniej kilka nowych numerów telefonów, pod które będziesz dzwonić przez kolejne miesiące i lata, wsparcie merytoryczne – i ze strony prowadzących zajęcia, i ze strony uczestników, szkolenie na najwyższym poziomie (konkretnie to 605 m n.p.m. ;-), możliwość zadawania pytań i konsultacji, życzliwość i serdeczność, naprawdę dobrą atmosferę (organizatorka ma niezwykłą zdolność przyciągania uczestników z otwartym podejściem do innych ludzi). Jeśli będziesz chciał złapać chwilę odpoczynku po zajęciach – będzie taka możliwość; jeśli będziesz wolał spędzić aktywnie cały ten czas – będziesz zajęty od rana do późnych godzin. Będzie intensywnie, ale warto!

 

INWESTYCJA

Cena za osobę wynosi 2950 zł brutto (VAT zwolniony) i zawiera:

 • merytoryczną zawartość szkolenia,
 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • wyżywienie i przerwy kawowe (3 obiady, 2 kolacje, 3 śniadania),
 • 2 noclegi w pokoju dwuosobowym,
 • zajęcia fakultatywne.

Możliwe dopłaty:

 • do pokoju jednoosobowego - 300 zł (ich liczba jest ograniczona),
 • dodatkowy nocleg we wtorek wraz z kolacją – 350 zł.

Płatności należy dokonać do 8 kwietnia 2024 r. Faktury będą wystawione z datą 17.04.2024 r. i przesłane mailem na wskazany adres.

 

SZKOLENIE OKRESOWE SŁUŻBY BHP

Możliwe jest uzupełnienie szkolenia okresowego dla służby BHP – proszę zaznaczyć taką opcję w druku zgłoszenia.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 

 • na druku zgłoszenia – pobierz tutaj,
 • do 29 marca 2024 r.
 • możliwość rezygnacji w formie pisemnej do 29 marca 2024 r. ze zwrotem dokonanej płatności, przy rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności opłaty. Niezbędne jest uzyskanie mailowego potwierdzenia, że rezygnacja została przyjęta,
 • do 12 kwietnia 2024 r. do uczestników zostanie przesłana mailem agenda spotkania,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. 
 • CSD Kontra jest niepubliczną placówką kształcenia, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu seminarium zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN (Dz. U. 2012, poz. 186), zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz nr PESEL uczestnika.

 

INFORMACJE DODATKOWE - Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71, mail: info@csdkontra.pl

Termin szkolenia

17 - 19 kwietnia 2024 r.

Lokalizacja

Hotel Halo Szczyrk, ul. Wrzosowa 21, Szczyrk https://www.halohotele.pl/pl/halo-szczyrk/

Cena: 2950 zł za osobę

Cena obejmuje: merytoryczną zawartość szkolenia, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, wyżywienie i przerwy kawowe (3 obiady, 2 kolacje, 3 śniadania), 2 noclegi w pokoju dwuosobowym, zajęcia fakultatywne.

Do pobrania

Pobierz zlecenie aby zgłosić swój udział.

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.