Bezpieczeństwo przy pracach ziemnych i w wykopach - 14 grudnia 2022

 

 

Zapraszamy na szkolenie otwarte z zakresu bezpieczeństwa przy pracach ziemnych i w wykopach.

 

PROGRAM

 

Proponujemy dawkę bardzo praktycznej wiedzy i omówienie w oparciu 
o studium wypadków przy pracach ziemnych i w wykopach:

 • konkretne przykłady,
 • omówienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy,
 • przepisy regulujące dany obszar,
 • przyczyny wypadków,
 • najczęściej popełniane błędy.

 

 1. Obowiązki osób kierujących pracownikami, tj. brygadzistów, majstrów, kierowników robót, pracodawców oraz odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym technicznego bezpieczeństwa pracy – przykłady.
 2. Akty prawne regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy przy robotach ziemnych 
  i w wykopach.
 3. Ogólne informacje dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przy robotach ziemnych i w wykopach:
 • analiza danych statystycznych, 
 • obowiązek zgłaszania wypadków, 
 • zabezpieczenie miejsca wypadku na budowie.
 1. Przygotowanie i organizacja robót ziemnych i w wykopach:
 • uzgodnienia, 
 • instrukcje, 
 • przygotowanie pracowników,
 • studium przypadku – wypadek: poparzenie ciała podczas wybuchu gazu 
  z uszkodzonej sieci gazowej – (usuwanie awarii).
 1. Eksploatacja maszyn do robót ziemnych:
 • studium przypadku - wypadek śmiertelny - przygniecenie pracownika ruchomą częścią maszyny (naczyniem roboczym) podczas wykonywania prac ziemnych sprzętem zmechanizowanym.
 • studium przypadku - wypadek śmiertelny - najechanie pracownika maszyną budowlaną.

5. Bezpieczeństwo pracy w wykopach:

 • zabezpieczanie ścian wykopów, 
 • studium przypadku - wypadki śmiertelne – zasypanie pracujących w wykopie.

 

Szczegółowe informacje: Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71.

Termin szkolenia

14 grudnia 2022 r.

Lokalizacja

Sala szkoleniowa w Katowicach

Cena: 450 zł za osobę.

Cena zawiera szkolenie, dostęp do materiałów szkoleniowych, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.