Kazusy: Prawo pracy i BHP 23 września 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Zapraszam na szkolenie prowadzone przez doskonałego specjalistę, dr Piotra Węża. Jest to kolejna porcja kontrowersyjnych przypadków z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa pracy, kierowana zarówno do kadry kierowniczej, jak i specjalistów HR oraz służby BHP.

 

Beata Kaczmarek

 

PROGRAM

 

 1. Czy przy zawieszeniu badań okresowych w trakcie trwania epidemii należy wypisywać skierowanie na badanie?
 2. Czy jednak należy wysłać pracownika na badanie okresowe, jeśli działa przychodnia medycyny pracy (kontekst przekroczenia dyscypliny finansowej oraz możliwego narażenia pracownika na zakażenie)?
 3. Czy pracownik może odmówić pójścia na badanie okresowe?
 4. Czy tegoroczne szkolenie BHP należy przeprowadzić 19, 20 czy 21 września, jeśli poprzednie było zorganizowane 20 września?
 5. Czy pracodawca może wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec pracownika, który zataił fakt swojej niepełnosprawności?
 6. Czy pracownik może nagrywać rozmowy z przełożonymi i innymi pracownikami na potrzeby ewentualnego postępowania w sądzie?
 7. Czy pracownikowi odnawiającemu uprawnienia (np. 5kW) przysługuje 6-dniowy urlop szkoleniowy?
 8. Czy pracodawca może zobligować pracowników do utrzymywania czystości w zakładzie pracy, w tym sprzątania stanowisk pracy, czy toalet? 
 9. Czy bezpośrednio po >30-dniowej nieobecności spowodowanej chorobą pracownik może wziąć udział w szkoleniu BHP?
 10. Na czym polega „bezpośredni nadzór” w rozumieniu § 81 OgólPrzepBhpR?
 11. Czy pracownik, który dociera do stanowiska pracy wchodząc po drabinie podlega badaniom wysokościowym?
 12. Czy pracownika leczącego się z choroby alkoholowej można zwolnić dyscyplinarnie?
 13. Czy można wyciągać jakiekolwiek konsekwencje wobec pracownika, który notorycznie choruje?
 14. Czy pracodawca powinien zapewnić krem z filtrem UV pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni w okresie letnim? 
 15. Jakie są granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy?
 16. Czy pracownikowi odnawiającemu uprawnienia (np. 5kW) przysługuje 6-dniowy urlop szkoleniowy?
 17. Czy można odpracować „wyjście prywatne” zanim ono nastąpi na zasadzie tzw. banku godzin? 
 18. Czy woda kranowa nasycona COspełnia wymóg napoju profilaktycznego?
 19. Czy do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich można upoważnić osobę spoza zakładu pracy?
 20. Czy koordynator ds. BHP musi być powołany w galeriach handlowych czy biurowcach?
 21. Awans lub „degradacja” w ramach tego samego działu a obowiązek odbycia szkolenia BHP oraz badań profilaktycznych? 
 22. Czy można zawrzeć nieodpłatną umowę zlecenie?
 23. Od którego momentu rozpoczyna się urlop wypoczynkowy pracownika III zmiany - od chwili zakończenia zmiany; dnia kalendarzowego, w którym świadczył pracę, czy zakończenia doby pracowniczej?
 24. Czy pracodawca jest zobowiązany tworzyć zakresy obowiązków (czynności) i jak powinien on wyglądać?
 25. Na kim - pracodawca użytkownik czy APT - spoczywa obowiązek dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownika tymczasowego? 
 26. Czy pracownik, który otrzymał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z adnotacją: „zatrudnienie tylko w warunkach pracy chronionej” może zostać zwolniony z pracy, jeżeli jego pracodawca nie ma statusu ZPChR?
 27. Czy pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy lub wynagradzania? Czy zmniejszenie zatrudnienia poniżej 50 pracowników powoduje automatyczne utratę mocy przez regulamin? 
 28. Kto ponosi koszty kursu/szkolenia (np. 5KW, prawo jazdy specjalistyczne itp.) w zakresie  „przed” i „w trakcie” zatrudnienia?
 29. Czy w aktach pracownika należy przechowywać oryginał czy kopię zaświadczenia o szkoleniu okresowym bhp?
 30. Jaki jest maksymalny czas pracy w pomieszczeniu bez naturalnego oświetlenia?
 31. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia kierowcy okularów korygujących wzrok?
 32. Jak długo może trwać płatna nieobecność usprawiedliwiona z powodu badań profilaktycznych?
 33. Czy pracodawca jest zobligowany zapewnić specjalistyczne krzesełko pracownikowi z dysfunkcją kręgosłupa?
 34. Jakie zdarzenie, do którego doszło w domu telepracownika może zostać uznane za wypadek przy pracy?
 35. Czy pracodawca jest zobowiązany zapewnić miejsce do siedzenia pracownikowi wykonującemu pracę w pozycji stojącej?
 36. Czy siedząca praca biurowa lub praca na stanowisku kierowcy mogą być uznane za prace w wymuszonej pozycji ciała?
 37. Czy BHP-owiec wychowujący dziecko w wieku do lat 4 może odmówić udziału w pracach zespołu powypadkowego w nocy, poza jego godzinami pracy lub poza stałym miejscem pracy?
 38. Czy uzyskanie stopnia niepełnosprawności pociąga za sobą obowiązek skierowania na profilaktyczne badania lekarskie? Czy w skierowaniu na badania lekarskie pracodawca może zamieścić informację o niepełnosprawności pracownika?
 39. Na jakich zasadach jest realizowane zwolnienie od pracy dawcy organów oraz dawcy szpiku kostnego?
 40. Czy okres przygotowania się do pracy (np. przebranie się, pobieranie narzędzi, podział załogi) jest wliczany do czasu pracy?
 41. Ile razy pracownik może kwestionować ustalenia poczynione w protokole powypadkowym dotyczącym tego samego zdarzenia?
 42. Czy pracownik, który zawiadomił o przyczynie nieobecności, lecz spóźnił się z jej usprawiedliwieniem może zostać zwolniony z pracy?
 43. Czy pracodawca musi skierować na badania kontrolne pracownika, którego 30 dniowy okres nieobecności w pracy był przerywany weekendami?
 44. Czy pracodawca jest zobowiązany zapewnić prysznic pracownikowi dojeżdżającemu do pracy na rowerze?
 45. Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który nie przeszedł badań kontrolnych jednocześnie otrzymując w tym dniu L-4?
 46. Czy pracownik zmieniający pracę w trakcie roku kalendarzowego ma prawo do 14 dni wypoczynku?
 47. Czy urlop wypoczynkowy może trwać przez część dnia pracy?
 48. Czy pracodawca może wypożyczyć swojego pracownika innemu pracodawcy?
 49. Czy pracodawca może skierować pracownika na badania lekarskie przed upływem ważności poprzednich badań?
 50. Czy egzamin kończący szkolenie bhp przeprowadzane w formie e-learningu może odbyć się na odległość?

 

PROWADZĄCY

Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

 

UDZIAŁ W SZKOLENIU - WYMAGANIA

Organizator przeprowadzi szkolenie za pośrednictwem platformy webinarowej Zoom. Uczestnik otrzyma instrukcję, jak ma się zalogować. Dzień przed szkoleniem możliwe będzie logowanie próbne. Wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu i głośnikiem, ewentualnie mikrofon 
i kamera. W trakcie szkolenia będzie czas na pytania uczestników, które będą zadawane na czacie.

 

TERMIN I CZAS TRWANIA

23 września 2020 r., godz. 9.00 – 14.00

Logowanie od godz. 8.30.

 

INWESTYCJA

Cena za osobę wynosi 350 zł brutto (VAT zwolniony). Płatności należy dokonać do 21 września  
2020 r.
, a dokonując płatności po 17 września należy przesłać mailem potwierdzenie przelewu. Faktury będą wystawione po zaksięgowaniu środków na naszym rachunku i przesłane mailem 
do uczestników.

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 • do 18 września 2020 r. na druku zgłoszenia – do pobrania ze strony www.csdkontra.pl  
 • możliwość rezygnacji w formie pisemnej do 18 września 2020 r. ze zwrotem dokonanej płatności, przy rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia 
  z konieczności opłaty. Niezbędne jest uzyskanie mailowego potwierdzenia rezygnacji.
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, 
 • CSD Kontra jest niepubliczną placówką kształcenia, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu seminarium zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN.

 

INFORMACJE DODATKOWE - Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71, mail: info@csdkontra.pl

Termin szkolenia

23 września 2020 r.

Lokalizacja

Szkolenie online - platrofma Zoom.

Cena: 350 zł

Cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wzorem MEN.

Do pobrania

Pobierz zlecenie aby zgłosić swój udział.

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.